Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 18.00 uur
Zaterdag & Zondag:
12.00 – 16.00 uur

Algemene Voorwaarden

Benieuwd naar onze algemene voorwaarden? Kijk dan op www.corendon.nl/algemene-voorwaarden.

Er kunnen foto's gemaakt worden tijdens de reizen en deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website van Maris Life en voor social media. Ook foto's van deelnemers die gedeeld worden in de besloten Facebook groepen kunnen door Maris Life gebruikt worden.

Wil je niet dat jouw foto's geplaatst worden, meld dit dan bij je boeking of bij aanvang van je vakantie bij de reisleiding.

Algemene voorwaarden kortingsacties

  1. Bij boeking dien je aan te geven dat je gebruik maakt van een kortingsactie.
  2. Per boeking kun je gebruikenmaken van 1 kortingsactie. De kortingen kunnen dus niet in combinatie met andere acties of kortingen gebruikt worden.
  3. De korting is geldig gedurende de vermelde periode.
  4. De korting kan maar één keer gebruikt worden.
  5. De korting moet in één keer besteed worden, een eventueel restant komt te vervallen.
  6. De korting kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
  7. De korting is niet overdraagbaar.
  8. De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de korting nimmer rechten ontlenen en de klant kan een korting nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Maris Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Maris Life kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer en onze privacyverklaring hebben dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je daar persoonsgegevens verstrekt.

Privacy

Maris Life hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel van ons bedrijf heeft toegang tot deze gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en zal worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan Maris Life verstrekt, vallen jouw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer: 1526197. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er vanuit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Maris Life verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wilt, kan je dit regelen via het volgende e-mailadres: privacy@corendon.nl.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je daar persoonsgegevens verstrekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kan je deze per e-mail richten aan: clientenservice@corendon.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Alle rechten berusten bij Maris Life, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright

Niets uit de uitgaven van Maris Life mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Laatste wijziging: 15 december 2017

Scherp geprijsd Altijd kindvriendelijk Gelijkgestemden garantie

Blijf op de hoogte van de leukste reizen

Volg ons voor de laatste aanbiedingen en het laastste nieuws van Maris Life